Kościół jest pw. Chrystusa Króla, budowany w latach 1880 – 81, wystrój neogotycki, jednonawowy, w ołtarzu obraz z XIX w. przedstawiający Chrystusa przed Piłatem, poświęcony w 1948 r.
Lubuski Konserwator Zabytków w Zielonej Górze z dniem 20 maja 2011 r. wpisał kościół filialny pw. Chrystusa Króla w Dobrosułowiu do zabytków.

Odpust: w Uroczystość Chrystusa Króla