PROBOSZCZ:

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE:

dziekan kanonik ks. lic. mgr Sławomir Strzyżykowski – od 1.08.2009 r.

ks. Zygmunt Skibniewski  –  25.05.1952 r. – 28.06.1957 r.
ks. Franciszek Słoma SDB  –  20.08.1974 r.
ks. Benedykt Andrzejuk SDB  –  1.08.1978 r.
ks. Henryk Olesik SDB  –  15.07.1982 r.
ks. Tadeusz Czapkowicz – 7.08.1989 r.
ks. Jan Płócienniczak – 3.12.1996 r.
ks. Grzegorz Białobłocki – 10.08.2004 r.
ks. Krzysztof Foryś  –  1.08.2006 r.

WIKARIUSZ:

POPRZEDNI WIKARIUSZE:

ks. mgr Marcin Majewski – od 26.08.2022 r.

ks. Zbigniew Wilczyński – 22.06.1958 r. – 20.08.1968 r.
ks. Leszek Białuga –b.d.
ks. Piotr Nowicki – 25.08.1993 r.
ks. Roman Jarosz – 25.08.1995 r.
ks. Kazimierz Noculak – 15.05.1997 r.
ks. Krzysztof Ślęzak – 22.08.1997 r.
ks. Eugeniusz Stelamach – 24.08.2000  r.
ks. Kazimierz Noculak – 11.09.2000 r.
ks. Wiesław Rynkiewicz – 23.08.2004 r.
ks. Ireneusz Mastej – 03.12.2005 r.
ks. Henryk Basikiewicz – 24.08.2006 r.
ks. Andrzej Materyński – 27.11.2008 r. – 23.08.2010 r.
ks. Marek Kochanowski – 23.08.2010 r.
ks. Michał Bala – 23.08.2013 r.

ks. Piotr Juckiewicz – 25.08.2016 r.