Parafia powstała z podziału Parafii w Gądkowie Wielkim. Od roku 1974 do 1989 obsługiwana przez Księży Salezjanów.
W 1982 r. kościół w Gryżynie dotychczasowa filia parafii w Toporowie, zostaje włączony do parafii w Bytnicy.