Pogrzeb katolicki

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego.
  2. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
  3. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu Chorych przed śmiercią, np. od kapelana szpitala
  4. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie zmarły zamieszkiwał.
  5. Zaświadczenie z zakładu pogrzebowego informujące o godzinie pochówku.
  6. W dniu pogrzebu sprawowana jest Msza św. na cmentarzu podczas której zbierana jest taca na Mszę św. w 30 dniu po pogrzebie (przed Mszą św. jest możliwość skorzystania z sakramentu Pokuty).

Pamiętajmy!!! Najlepszym darem dla zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św.

TRZY FORMY POGRZEBU

a) pierwsza forma przewiduje trzy stacje: w domu zmarłego, w kościele i na cmentarzu;
b) druga forma uwzględnia tylko dwie stacje: w kaplicy cmentarnej i przy grobie;
c) trzecia forma zawiera tylko jedną stację: w domu zmarłego.

Pierwsza forma obrzędu pogrzebowego przynajmniej na wsi, obejmuje trzy stacje: w domu zmarłego, w kościele i na cmentarzu, połączone dwiema procesjami.

W pierwszej formie pogrzebu stacja w kościele zawiera Mszę świętą pogrzebową, której nie wolno odprawiać tylko w trzech ostatnich dniach Wielkiego Tygodnia, w uroczystości obowiązujące oraz w niedziele adwentu, wielkiego postu i wielkanocy. Jeżeli zaś racje duszpasterskie przemawiają za tym, by obrzędy pogrzebowe były odprawione w kościele bez Mszy św., nie wolno opuszczać liturgii słowa. W takim wypadku Mszę św. należy odprawić w innym dniu. Stacja w kościele zawiera więc zawsze liturgię słowa wraz z Ofiarą Eucharystyczną albo bez niej, a także obrzęd pogrzebowy, zwany „Ostatnie pożegnanie”.
Ze względu na okoliczności związane z życiem zmarłego, proboszcz może zmniejszyć obrzęd pogrzebu do dwóch albo nawet do jednej stacji.

Przebieg obrzędów pogrzebu, zgodnie z miejscowymi zwyczajami, może odbywać się według trzech form i zawierać zarówno nabożeństwo w domu, w kościele i na cmentarzu, jak i tylko na cmentarzu (Obrzędy pogrzebu, rozdz. VII-IX).