Podstawowe wiadomości dotyczące zawarcia związku małżeńskiego

Przed zawarciem związku należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • Świadectwo chrztu do ślubu (z informacją o przyjętym sakramencie bierzmowania i I Komunii Św.) wystawione nie później niż przed pół rokiem.
  • Jeśli żaden z narzeczonych nie jest z Parafii w Bytnicy należy także dostarczyć pozwolenie na ślub z jednej z parafii, w których mieszkają narzeczeni.
  • Zaświadczenie ukończonego kursu przedmałżeńskiego.
  • Ostatnie świadectwo religii.
  • Dowód osobisty.
  • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (ważne 3 miesiące!). W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.
  • Narzeczeni zgłaszają się na pierwsze spotkanie razem do Kancelarii najpóźniej 3 miesiące przed datą zawarcia związku małżeńskiego.