Sakrament namaszczenia chorych

  1. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy w pierwszą sobotę miesiąca – w nagłych przypadkach w każdym innym czasie.
  2. Po zgłoszeniu chorego, należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza, czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).
  3. W domu chorego należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.

Wszyscy obecni biorą udział w modlitwie.